การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จ.อุบลราชธานี และชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย

การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จ.อุบลราชธานี และชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย

 การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จ.อุบลราชธานี และชมรมครูเพื่อคนพิเศษแห่งประเทศไทย