สื่อทางสายตา

สื่อทางสายตา

สื่อทางสายตา รวมภาพประกอบการสอน ได้แก่ 

  • ภาพรวมทักษะ (ตารางรวม)
  • พฤติกรรมในห้องเรียน
  • กติกาในห้องเรียน
  • กระดานสื่อสาร
  • ความรู้สึก
  • กิจกรรม
  • ข้อห้าม

ท่านสามารถโหลดภาพชุดทั้งหมดได้จากลิงค์ดังนี้
ไฟล์ pdf 

ไฟล์ภาพ jpg