ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ : ปฐมนิเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี วิริยางกูร

ติดต่ออาจารย์ ผ่านช่องทางเหล่านี้ 
  1. โทร (089) 7975233
  2. Email: yuwadeev@hotmail.com
  3. Facebook : Yuwadee Viriyangkura
  4. Line : yuwadeev
  5. Instant Message : คลิกที่ปุ่ม รูปแชท วงกลม ล่างซ้าย เพื่อคุยกันได้ทันทีค่ะ (คุยผ่าน Facebook Messenger หรือ Line)