สมัครสมาชิกสมาคม

สมาชิกสามัญ ตลอดชีพ (ชำระครั้งเดียว) 2,000 บาท สมาชิกสามัญ รายปี ปีละ 500 บาท
ต้องการเรียนคอร์สออนไลน์ ต้องการได้รับส่วนลดในการอบรมและซื้อสินค้า อื่น ๆ
ไม่มี มี

ชำระค่าบำรุงสมาคมโดยโอนเงินเข้า

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่

ชื่อบัญชี สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย บัญชีออมทรัพย์

เลขที่ 816-267786-4