การสมัครเป็นสมาชิกสมาคม


สมาชิกสามัญ ตลอดชีพ (ชำระครั้งเดียว) 2,000 บาท
สมาชิกสามัญ รายปี ปีละ 500 บาท

ต้องการเรียนคอร์สออนไลน์
ต้องการได้รับส่วนลดในการอบรมและซื้อสินค้า
อื่น ๆ

ไม่มี
มี

ชำระค่าบำรุงสมาคมโดยโอนเงินเข้า

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่

ชื่อบัญชี สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย บัญชีออมทรัพย์

เลขที่ 816-267786-4